Neurologopedia

NEUROLOGOPEDIA


Neurologopedia

Nasi specjaliści
Dane kontaktowe

Karolina Majka

+48 884 307 577


SPRAWDŹ GODZINY PRZYJĘĆ

Neurologopeda kliniczny jest osobą posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi od chwili ich urodzenia.
W swojej pracy specjalizujmy się w pracy z wcześniakami, dziećmi z tzw. grupy ryzyka, dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnieniami psychoruchowymi.

W naszych gabinetach zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (powstałych na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego). Leczeniem obejmujemy również dzieci, które mają problemy z mówieniem, których mowa jest niewyraźna lub rodzic/opiekun zauważa wadę wymowy.

Prowadzimy także terapię dzieci, które mają problemy z pobieraniem pokarmów, gryzieniem i połykaniem, a także takich, które są karmione alternatywnie (sonda, PEG).

Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:

  1. Twoje dziecko ma problem z mówieniem: 2 a nawet 3 letnie dziecko nie mówi wcale lub bardzo mało, mówi niewyraźnie, ma wadę wymowy.
  2. Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, przyjmuje pokarm jedynie w postaci zmiksowanej;
  3. u Twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię;
  4. Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą;
  5. Twoje dziecko należy do tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi;
  6. u Twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.

Fachowa pomoc w problemach z mową

Neurologopeda to specjalista posiadający kwalifikacje do pracy logopedycznej z dziećmi, w których przypadku występują zaburzenia mowy. Wcześnie rozpoczęta terapia to gwarancja pożądanych efektów, dlatego też – w przypadku zaburzeń mowy u dziecka – należy udać się do neurologopedy.

Neurologopeda wsparciem dla każdego dziecka

Większość rodziców decyduje się na rozpoczęcie terapii logopedycznej w przypadku dzieci kilkuletnich – jest to niestety błąd, rzeczywistość dowodzi, że wcześnie rozpoczęte leczenie to szansa na pożądane efekty, czyli prawidłową wymowę. Poradnie specjalistyczne, w których świadczone są usługi neurologopedyczne, znaleźć można praktycznie w każdym większym mieście – przykładem jest tutaj Łódź. Doświadczony neurologopeda posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w każdym wieku, także z niemowlakami. Warto podkreślić, że z usług specjalisty może skorzystać każdy rodzić – podczas pierwszej wizyty zazwyczaj przeprowadzany jest wywiad dotyczący przebiegu ciąży, porodu oraz czasu bezpośrednio po porodzie, na tej podstawie neurologopeda określa konieczność monitorowania i stymulacji mowy malucha praktycznie od pierwszych chwil życia, m.in. poprzez ocenę odruchów wrodzonych z twarzy i jamy ustnej.

Kluczowym czynnikiem okazuje się w tym przypadku także sposób karmienia oraz wprowadzania kolejnych pokarmów – neurologopeda służy w tej kwestii fachową radą i wsparciem. Stymulacja mowy noworodków opiera się przede wszystkim na reagowaniu na interesujące malucha bodźce, pobudzaniu odpowiednich zmysłów, mobilizując w ten sposób malucha do odpowiedniej reakcji wokalnej, a następnie słownej. Z pomocy neurologopedy, który świadczy usługi w mieście Łódź mogą skorzystać także rodzice dzieci mieszkających poza obrębem miasta.
ul. Julianowska 7a
90-870 Łódź

ul. Sikorskiego 12
95-040 Koluszki

Najnowsze artykuły

Copyright by Stacja Leczenia Ruchem 2017. All rights reserved.